Newsletter

Wylosuj promocję dla siebie z okazji Black Week 2023

piątek, 24 listopada 2023

Weź udział w zabawie i wylosuj promocję dla siebie! Skorzystaj z rabatu i zamów książki, zabawki, puzzle w niższej cenie! Regulamin:

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych
2. Organizatorem Konkursu – podmiotem organizującym Konkurs (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Księgarnia Internetowa CO UK zarejestrowana jako FKWT sp. z o. o. sp. k., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP: 7811947033, REGON: 367317037, KRS: 0000678773, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs odbywa się od 24.11.2023 r. do 03.12.2023


§2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, a nagrody będą realizaowane w zamówieniach wysyłanych do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Polski.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Uczestnik na Kole Fortuny losuje pole, pod każdym polem ukryta jest inna promocja. 
2. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona.
3. W jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednego kodu zniżkowego.
4. Każdy użytkownik może skorzystać tylko z jednego kodu promocyjnego.
5. Kody zniżkowe obowiązujące na konkretne kategorie produktów, powiązane są z katalogami.
6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do anulowania złożonych zamówień z wykorzystaniem kodów zniżkowych. 

§4 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje mogą być zgłaszane zawsze w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu mailowo na adres bok@ksiegarniainternetowa.co.uk. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.