Inne strony: Regulamin | Polityka Prywatności | Polityka CookiesInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na tej stronie postaramy się w prosty sposób wyjaśnić Państwu, co robimy z powierzonymi nam danymi. Wszystkie te informacje zawarte są również w naszym regulaminie. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, KsiegarniaInternetowa.co.uk, czyli FKWT sp. z o. o. sp. k., (dalej jako “Spółka” lub Polska Księgarnia Internetowa) z siedzibą w Poznaniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotu umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów.

Z kim mogę się kontaktować?

Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką poprzez adres e-mail: BOK@KsiegarniaInternetowa.co.uk lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Zawarcie oraz wykonanie umowy za pośrednictwem strony księgarnii, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach platformy, pobieranie opłat.

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO).

Komunikacja dot. przedmiotu umowy (np. potwierdzenie nadania wysyłki).

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO).

Dostarczenie informacji o dostępności książek i innych produktów oraz ich aktualnej ofercie, jako eUsługa świadczona przez Spółkę.

Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w pojęciu eUsługi świadczonej przez Spółkę (art. 6, ust. 1, lit. b RODO) oraz w przypadkach szczególnych dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego kanału komunikacji.

Marketing bezpośredni produktów własnych (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki w pojęciu prezentowania oferty produktów własnych (art. 6, ust. 1, lit. f RODO) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego kanału komunikacji.

Profilowanie danych osobowych w celu dostarczenia jak najlepiej dopasowanej informacji handlowej. Proces profilowania nie będzie niósł ze sobą skutków prawnych ani w istotny sposób wpływał na Państwa sytuację.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki w pojęciu prezentowania oferty produktów własnych (art. 6, ust. 1, lit. f RODO).

Dostarczenie informacji handlowych za pomocą newslettera.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego kanału komunikacji.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z przedmiotem umowy zawartej między osoba a Spółką, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki w pojęciu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6, ust. 1, lit. f RODO).

Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji użytkowników Księgarni Internetowej.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki w pojęciu ulepszania oferowanych produktów i usług (art. 6, ust. 1, lit. f RODO).

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.


Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Spółki. W celu zaproponowania produktów najlepiej dopasowanych do Państwa preferencji, informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania.

Jak długo moje dane osobowe mogą być przechowywane?

Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu w następujących celach:


Państwa dane będą przechowywane dla realizacji celów marketingu bezpośredniego, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu lub wycofania stosownej zgody - w zależności, które nastąpi wcześniej.

Komu będą przekazywane moje dane osobowe?

W celu dostarczenia jak najbardziej satysfakcjonującej obsługi i realizacji zamówień Państwa dane osobowe będą:


Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez odpowiednie organy.

Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Korzystanie z usług Polskiej Księgarni Internetowej jest dobrowolne, jednak w celu realizacji zamówienia, rejestracji na portalu lub w dostarczenia newslettera musimy pobrać od Państwa pewien zakres danych.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować wyżej wymienionych celów.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych mi przysługują?

W związku z faktem przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługują Państwu związane z nim prawa określone w przepisach RODO: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogę sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych?

Prawo do sprzeciwu przysługuje, gdy:


W jaki sposób Spółka uzyskuje moje dane osobowe?

Dane możemy uzyskać na kilka sposobów: